Kamil Cymerman

Polska fundacja rodzinna w kontekście istniejących rozwiązań zagranicznych fundacji rodzinnych

22 maja 2023 roku weszła w życie ustawa o polskiej fundacji rodzinnej. Rozwiązanie bardzo interesujące w zakresie planowania sukcesji przedsiębiorców i nie tylko. Ustawa wypełni lukę, która to w polskim systemie prawa jest tym bardziej widoczna, gdy spojrzymy na inne państwa regionu, które instytucje tego typu powołały już wiele lat temu. Warto zapoznać się z […] Artykuł Polska fundacja rodzinna w kontekście istniejących rozwiązań zagranicznych fundacji rodzinnych pochodzi z serwisu Spółka za granicą.

Kamil Cymerman Spółka za granicą
Wojciech Jeliński

TSUE orzekł: 40 Euro od każdej faktury

Nareszcie. Koniec sporów o to czy żądanie rekompensaty za koszty odzyskiwania należności może stanowić nadużycie prawa. Koniec wątpliwości czy można żądać 40 euro od każdej faktury. Wydawałoby się, że sprawa jest dość prosta w świetle treści ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Ale oczywiście dłużnicy zaczęli podnosić różne argumenty: że to nękanie, że […] Artykuł TSUE orzekł: 40 Euro od każdej faktury pochodzi z serwisu Pozew z faktury.

Wojciech Jeliński Pozew z faktury
Wojciech Pietrasiewicz

Podatek u źródła przy płatności agentom

Podatek u źródła przy płatności agentom budzi sporo wątpliwości. Dotyczą one w szczególności sytuacji, w której nie sposób było ustalić prowizji agenta i wynagrodzenia artysty. W ostatnich latach kształtowała się praktyka organów, która wskazywała na konieczność przypisania wynagrodzenia artyście jako beneficjentowi świadczenia. Wspominałem o tym we wpisie Wynagrodzenie artysty z pośrednictwem agencji. Ostatnie interpretacje zdają […] Artykuł Podatek u źródła przy płatności agentom pochodzi z serwisu Kulturalnie o podatkach.

Wojciech Pietrasiewicz Kulturalnie o podatkach
Marta Fandrey

Zewnętrzne finansowanie sporów sądowych, czyli czy można się sądzić za darmo i bez ryzyka?

Każdy spór sądowy to nie tylko nerwy, ale też koszty – zaliczki na koszty sądowe i dla pełnomocnika, i związane z tym ryzyko utraty tych kosztów. Czy można tych kosztów i ryzyka uniknąć? Rozmawiam dzisiaj z Mikołajem Burzcem, doradcą w zakresie zewnętrznego finansowania sporów sądowych. Na czym polega finansowanie sporu przez zewnętrzny podmiot? Główne założenie […] Artykuł Zewnętrzne finansowanie sporów sądowych, czyli czy można się sądzić za darmo i bez ryzyka? pochodzi z serwisu Proces gospodarczy w Niemczech.

Marta Fandrey Proces gospodarczy w Niemczech
Marta Fandrey

Szkolenie – niemiecka ustawa o obowiązkach dot. należytej staranności przedsiębiorców w łańcuchach dostaw – Lieferkettengesetz

Szkolenie nt. ustawy Lieferkettengesetz 1 stycznia 2023 r. weszła w Niemczech w życie ustawa o obowiązkach dot. należytej staranności przedsiębiorców w łańcuchach dostaw – Lieferkettengesetz. Nakłada ona na niemieckich przedsiębiorców liczne obowiązki związane z przestrzeganiem standardów dotyczących praw człowieka i ochrony środowiska u bezpośrednich i pośrednich dostawców z całego świata. Oznacza to, że średnie i […] Artykuł Szkolenie – niemiecka ustawa o obowiązkach dot. należytej staranności przedsiębiorców w łańcuchach dostaw – Lieferkettengesetz pochodzi z serwisu Spółki w Niemczech.

Marta Fandrey Spółki w Niemczech
Katarzyna Łodygowska

Mobbing w pracy – jak go rozpoznać?

Młodzi ludzie dopiero co wkraczający w dorosłość i na rynek pracy, mogą szybko zderzyć się z twardą rzeczywistością. Rzeczywistością napędzaną rywalizacją czy też wyścigiem szczurów. I nie ma w tym nic złego do momentu, kiedy pewne granice nie zostaną przekroczone i niektóre zachowania nie zaczną wkraczać na grunt mobbingu. Młody pracownik z dużym prawdopodobieństwem, może mieć trudność z odczytaniem niektórych zachowań jako mobbing. Na co więc powinien zwrócić uwagę i o czym pamiętać? Mobbing – definicja Aby w pełni odpowiedzieć na pytanie postawione w tytule artykułu, należy na początek przytoczyć definicje mobbingu: art. 943. § 2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Wszystko jasne? Sprawa wydaje się prosta? Nic bardziej mylnego. Z mobbingiem jest taki problem, że niby wszyscy wiemy, czym on jest, z czym się wiąże, ale tak naprawdę mamy problem z jego identyfikacją czy udowodnieniem. Dotyczy to zwłaszcza młodych pracowników, którzy nie mając doświadczenia, a często zwyczajnie odwagi, tkwią w patologicznych relacjach wewnątrz firmy. Oczywiście, pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi, ale […] Artykuł Mobbing w pracy – jak go rozpoznać? pochodzi z serwisu matkaprawnik.

Katarzyna Łodygowska Matka prawnik
Robert Solga

Informacje poufne

Informacje poufne, czyli jakie? Co to są informacje poufne? To jest kluczowe pytanie, jakie musimy sobie zadać, gdy chcemy ustalić, czy jakaś informacja jest tajemnicą przedsiębiorstwa. Tajemnicą przedsiębiorstwa są bowiem tylko informacje poufne, które mają wartość gospodarczą i co do których uprawniony podjął należyte działania w celu zachowania ich poufności. Niby każdy czuje, o co … Informacje poufne Read More » Artykuł Informacje poufne pochodzi z serwisu Tajemnica Przedsiębiorstwa.

Robert Solga Tajemnica przedsiębiorstwa
Anna Błach

Zasiedzenie na rzecz osoby niewskazanej we wniosku

W trakcie postępowania sądowego w sprawie o zasiedzenie może okazać się, że sąd uzna, że zasiedzenie jest co prawda zasadne, ale na rzecz osoby, która wniosku nie złożyła. Co wtedy? Czy możliwe jest zasiedzenie na rzecz osoby niewskazanej we wniosku? Czy sąd może z urzędu stwierdzić zasiedzenie na jej rzecz? W orzecznictwie nie było jednomyślności w […] Artykuł Zasiedzenie na rzecz osoby niewskazanej we wniosku pochodzi z serwisu Zasiedzenie.

Anna Błach Zasiedzenie
Anna Błach

Spadek – czy możesz go nie przyjąć?

Jeśli w skład spadku wchodzą długi lub też istnieją inne powody, dla których spadkobiercy nie chcą przyjąć spadku, mogą go odrzucić. Powinni jednak uczynić to w terminie zakreślonym przez kodeks cywilny i zachować odpowiednią formę dla swojego oświadczenia. Oświadczenie o odrzuceniu spadku Oświadczenie o odrzuceniu spadku składa się przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w […] Artykuł Spadek – czy możesz go nie przyjąć? pochodzi z serwisu Sprawa spadkowa.

Anna Błach Sprawa spadkowa
Anna Błach

Plan spłat w upadłości konsumenckiej

Co to jest plan spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym? Więcej na temat spłaty przeczytasz także tutaj, ale zajrzyj do definicji. Zgodnie z art. 49115 ustawy Prawo upadłościowe: W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie, upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności.  Upraszczając plan spłaty […] Artykuł Plan spłat w upadłości konsumenckiej pochodzi z serwisu Upadłość konsumencka.

Anna Błach Upadłość konsumencka
Małgorzata Woźniak

Zachowek-rewolucyjne zmiany

Jakie zmiany w zachowku od maja 2023 roku? Zachowek Od 22 maja 2023 weszła w życie ustawa o fundacji rodzinnej, która wprowadziła rewolucyjne zmiany. Nowelizacja dodaje do Kodeksu cywilnego artykuł Art.9971. Daje on nowe możliwości spadkobiercy, który zobowiązany jest do wypłaty zachowku. Aby dowiedzieć się więcej – kliknij w poniższy link: Zachowek – rewolucyjne zmiany Artykuł Zachowek-rewolucyjne zmiany pochodzi z serwisu Dział spadku bez tajemnic.

Małgorzata Woźniak Dział spadku bez tajemnic
Aleksandra Gaczek

Rozdzielność majątkowa małżeńska z datą wsteczną

W sytuacjach rozwodowych spotykam się z problemami, kiedy małżonkowie rozstają się, mają już odrębne miejsca zamieszkania, osobne konta, nawet często są w toku sprawy rozwodowej, natomiast jedna osoba nie wyraża zgody na ustanowienie rozdzielności majątkowej przez notariusza, a drugiej stronie na rozdzielności zależy. Zdarzają się też sytuacje, kiedy zasadna byłaby rozdzielność z datą wsteczną, bo […] Artykuł Rozdzielność majątkowa małżeńska z datą wsteczną pochodzi z serwisu Rozwód Katowice.

Aleksandra Gaczek Rozwód Katowice
Marcin Żurowski

Jakie dokumenty należy przeczytać przed spotkaniem z notariuszem

Po podjęciu decyzji o zakupie działki, zazwyczaj sprzedający przygotowuje wszystkie dokumenty i przesyła je mailem do notariusza. Rekomenduję, abyś je dokładnie przeczytał przed umówieniem wizyty w kancelarii notariusza. Poniżej znajdziesz najważniejsze dokumenty z jakimi kupujący powinien się zapoznać oraz informacje, skąd może pozyskać je sprzedający. Oprócz dokumentów, które sprzedający uzyskuje z urzędu, istotnym jest również […] Artykuł Jakie dokumenty należy przeczytać przed spotkaniem z notariuszem pochodzi z serwisu Budowa domu krok po kroku.

Marcin Żurowski Budowa domu krok po kroku
Marcin Bartyński

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego: jak wpłynie na obowiązek szczepień?

Powiedzmy sobie od razu jasno: wyrok TK z dnia 9 maja 2023 r. nie uchylił obowiązku szczepień. Nie potwierdził też ich legalności. Trybunał w ogóle nie wypowiedział się, czy szczepienia są zgodne z Konstytucją. Trybunał orzekł jedynie, że kalendarz szczepień nie może mieć formy komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego, tylko powinien mieć formę rozporządzenia. Jak było […] Artykuł Wyrok Trybunału Konstytucyjnego: jak wpłynie na obowiązek szczepień? pochodzi z serwisu Paragraf na szczepienia.

Marcin Bartyński Paragraf na szczepienia
Agnieszka Łyp Chmielewska

Powtarzające się świadczenia niepieniężne w klinice weterynaryjnej

Jeżeli prowadzisz klinikę weterynaryjną w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo zastanawiasz się nad zmianą formy prowadzonej działalności gospodarczej to ten artykuł może pomóc Ci nie tylko w zoptymalizowaniu swojej praktyki pod kątem podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, ale także nakierować na wybór nowej formy działalności gospodarczej dla swojej praktyki. Powtarzające się […] Artykuł Powtarzające się świadczenia niepieniężne w klinice weterynaryjnej pochodzi z serwisu Psi paragraf dla weterynarii.

Agnieszka Łyp Chmielewska Psi paragraf dla weterynarii
Artur Woźniak

Rozpatrzenie wniosku w jednostce

Miesiące bez rozpatrzenia wniosku w jednostce Zasada jest taka, że jak składa się pismo lub wniosek to trzeba na nie odpowiedzieć. Wydawałoby się to całkowicie oczywiste prawda? Ale nie jest to tak oczywiste szczególnie w jednostkach wojskowych. Dość często otrzymuję wiadomości z pytaniem o to ile mogą nie odpisywać na pismo? Albo ile czasu mają […] Artykuł Rozpatrzenie wniosku w jednostce pochodzi z serwisu Prawnik na poligonie.

Artur Woźniak Prawnik na poligonie
Michał Badowski

Krzywdząca opinia pacjenta na temat lekarza

„Panie mecenasie, czy my lekarze naprawdę nie możemy niczego zrobić z tymi szkalującymi opiniami pacjentów?” – tak rozpoczęła się moja rozmowa z klientką. Była to lekarka prowadząca praktykę w dziedzinie ginekologii, z wieloletnim doświadczeniem i uznaniem w swoim środowisku, jednocześnie ciesząca się zaufaniem wśród pacjentek. Wystarczył jednak ten jeden feralny dzień, kiedy Jej dotychczasowy dorobek […] Artykuł Krzywdząca opinia pacjenta na temat lekarza pochodzi z serwisu Obrona lekarza w procesie.

Michał Badowski Obrona lekarza w procesie
Jakub Ostrowski

zaproszenie do złożenia oferty na nabycie udziałów w sp. z o.o.

Syndyk masy upadłości Krystyny Boczek i Sławomira Boczka sprzeda z wolnej ręki w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty składniki masy upadłości stanowiące prawa majątkowe w postaci: 50 udziałów o łącznej wartości 5.000,00 zł w SK Developer Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Lublinie, KRS: 0000625815 – za najwyższą do uzyskania cenę Oferty w zamkniętych […] Artykuł zaproszenie do złożenia oferty na nabycie udziałów w sp. z o.o. pochodzi z serwisu Upadłość spółki z o.o..

Jakub Ostrowski Upadłość spółki z o.o.
Katarzyna Przyborowska

Skarga na przewlekłość postępowania przed sądem

Skarga na przewlekłość postępowania przed sądem, a właściwie skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przysługuje stronie postępowania, która uważa, że jej sprawa jest rozstrzygana dłużej, niż jest to konieczne dla wyjaśnienia okoliczności faktycznych i prawnych sprawy. Kiedy zachodzi przewlekłość postępowania? W orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych powszechnie przyjmuje się, że „nieuzasadniona zwłoka”, o której mowa w ustawie, to wielomiesięczna bezczynność sądu polegająca […] The post Skarga na przewlekłość postępowania przed sądem appeared first on Temida jest kobietą.

Katarzyna Przyborowska Temida jest kobietą
Agnieszka Swaczyna

SKŁAD SĄDU ODWOŁAWCZEGO

Kto rozpoznaje apelację w sprawie haskiej Skład sądu odwoławczego – niby proste, ale przecież nie do końca… Do 8 marca 2020 r. sąd odwoławczy orzekał w składzie 3 sędziów. Po rozpoznaniu sprawy przez jednego sędziego w I instancji sprawie przyglądało się 3 sędziów zawodowych. Po naradzie tych 3 sędziów ogłaszane było orzeczenie. Epidemia COVID a […] Artykuł SKŁAD SĄDU ODWOŁAWCZEGO pochodzi z serwisu Child Abduction.

Agnieszka Swaczyna Child Abduction