Bartosz Majda

Co i kiedy zamawiający musi ujawnić wykonawcom?

Jedną z głównych zasad zamówień publicznych jest zasada jawności. Zgodnie z nią w zasadzie wszelkie dokumenty składane w toku postępowania są jawne. Oznacza to pełny dostęp zarówno dla pozostałych wykonawców jak i stron trzecich. Wyłączenia od tej zasady są ściśle określone w PZP. Generalnie zaliczają się do nich działania zamawiającego związane: z ochroną informacji poufnych […] Artykuł Co i kiedy zamawiający musi ujawnić wykonawcom? pochodzi z serwisu Jak wygrać przetarg.

Bartosz Majda Jak wygrać przetarg
Ilona Bałdyga

Sprawy odszkodowań dla klientów firmy umieszczonej na liście ostrzeżeń publicznych KNF

Ponieważ temat możliwości ubiegania się o odszkodowanie za szkodę, która powstała w wyniku współpracy ze spółką umieszczoną na liście ostrzeżeń publicznych KNF jest ciekawy tak dla podmiotów rynku finansowego jak i dla ich klientów – to dziś dwa bardzo ciekawe orzeczenia w sprawach o odszkodowania – przeciwko Skarbowi Państwa i przeciwko bankowi, który prowadził rachunki […] Artykuł Sprawy odszkodowań dla klientów firmy umieszczonej na liście ostrzeżeń publicznych KNF pochodzi z serwisu Jak założyć instytucję rynku finansowego.

Ilona Bałdyga Jak założyć instytucję rynku finansowego
Piotr Sawicki

Zatrudnienie cudzoziemca-małżonka obywatela polskiego

Z oficjalnych statystyk Urzędu Stanu Cywilnego wynika, że systematycznie wzrasta liczba małżeństw zawieranych między obywatelami Polski, a obywatelami innych państw. Partnerzy z różnych krajów osiedlają się i prowadzą życie rodzinne w Polsce. Sprawia to, że coraz częściej na polskim rynku pracy pojawiają się cudzoziemcy będący małżonkami obywateli Polski. Powszechnie uważa się, że obcokrajowiec-małżonek Polaka/Polki może [Czytaj więcej ➔ Zatrudnienie cudzoziemca-małżonka obywatela polskiego] Artykuł Zatrudnienie cudzoziemca-małżonka obywatela polskiego pochodzi z serwisu Global Mobility & HR.

Piotr Sawicki Global Mobility & HR
Artur Woźniak

Ilu jest żołnierzy w Polsce? Sprawdź to!

Mała statystyka Ostatnio najwięcej czasu zajmuje mi pomaganie żołnierzom zawodowym z całej Polski z ogromnej ilość jednostek wojskowych. Najczęściej pomagam w sprawach odpraw mieszkaniowych i prawa do kwatery czy świadczenia mieszkaniowego (a więc w sprawach przeciwko Agencji Mienia Wojskowego). Także w sprawach emerytalnych żołnierzy (tutaj przeciwko Wojskowemu Biuru Emerytalnemu). Nie mogę zapomnieć też o tym, […] Artykuł Ilu jest żołnierzy w Polsce? Sprawdź to! pochodzi z serwisu Prawnik na poligonie.

Artur Woźniak Prawnik na poligonie
Agnieszka Szymecka-Wesołowska

Bez tłuszczów trans

Ostatnio na rynku spożywczym głośno o nowej regulacji dotyczącej ograniczeń zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych (“tłuszczów trans”) w produktach spożywczych. Limity w tym zakresie wprowadziło rozporządzenie Komisji (UE) 2019/649 z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do izomerów trans kwasów tłuszczowych, innych niż izomery trans kwasów tłuszczowych […] Artykuł Bez tłuszczów trans pochodzi z serwisu Prawo żywnościowe – blog.

Agnieszka Szymecka-Wesołowska Prawo żywnościowe
Patryk Zbroja

Uprawianie jachting od 15.04.2021 r.

Pomimo pandemii, w naszej prawniczej branży spory ruch. Na szczęście kwietniowe słońce, choć jeszcze nie codziennie, ale coraz skuteczniej przypomina o zbliżającym się sezonie żeglarskim ???? Znalazłem ostatnio, choć zmotywowany przez Marinę Nowy Sztynort oraz “Polskie Jachty” – Polską Izbę Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych wreszcie trochę czasu, żeby bardziej uważnie przeanalizować aktualną treść ograniczającego […] Artykuł Uprawianie jachting od 15.04.2021 r. pochodzi z serwisu Patryk Zbroja.

Patryk Zbroja Patryk Zbroja
Łukasz Bąk

Grupa kapitałowa – udowodnij, że nie jesteś wielbłądem

Grupa kapitałowa to ciekawe zagadnienie w prawie przetargowym. Sama w sobie nie jest działaniem niedozwolonym. Wykonawcy są zobowiązani, aby zadeklarować przynależność do grupy. Kiedy pozostają jej członkami, co powinno wyjść na jaw wraz ze złożonym przez nich oświadczeniem, mogą nadal składać ofertę. Sytuacji wzajemnych powiązań pomiędzy osobami i firmami nie da się zamknąć w z […] Artykuł Grupa kapitałowa – udowodnij, że nie jesteś wielbłądem pochodzi z serwisu Nowe - przetargowe.

Łukasz Bąk Nowe – przetargowe
Robert Jaroszewski

Zamówienia publiczne w Sądzie Najwyższym

Uchwała SN a więc już nie przelewki i nic, że sprawa zapadła na gruncie starego PZP, Dochodzenie naprawienia szkody przez wykonawcę, którego oferta nie została wybrana wskutek naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) nie wymaga uprzedniego stwierdzenia naruszenia przepisów […] Artykuł Zamówienia publiczne w Sądzie Najwyższym pochodzi z serwisu Prawo zamówień publicznych.

Robert Jaroszewski Prawo zamówień publicznych
Piotr Zamroch

Budowa przyłączy w sytuacji oporu sąsiada

Operatorzy sieci nierzadko napotykają problemy z pozyskaniem prawa do nieruchomości na potrzeby budowy przyłączy do obiektów odbiorców oczekujących na rozpoczęcie dostaw energii, ciepła, gazu czy wody. Są to specyficzne sytuacje pod względem prawnym, albowiem przyłącza nie stanowią inwestycji celu publicznego i nie jest, co do zasady, możliwe uzyskanie na potrzeby ich budowy decyzji administracyjnej ograniczającej […] Artykuł Budowa przyłączy w sytuacji oporu sąsiada pochodzi z serwisu Przesył Energii.

Piotr Zamroch Przesył energii
Robert Jaroszewski

Zrozumiałym językiem

Cudzoziemca należy pouczać w urzędach, w języku dla niego zrozumiałym. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o cudzoziemcach, organ prowadzący postępowanie w sprawach o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy poucza pisemnie cudzoziemca w języku dla niego zrozumiałym o zasadach i trybie postępowania oraz o przysługujących mu prawach i […]

Robert Jaroszewski Cudzoziemiec w Polsce
Adam Szurpicki

Pierwsze zgłoszenie informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Nie wiem czy zastanawiałeś się nad tym obowiązkiem, ale prowadząc aptekę w formie spółki powinieneś śledzić pewne zmiany przepisów. Chociażby w zakresie konieczności dokonania zgłoszeń do odpowiednich rejestrów. 13 kwietnia 2020 r. kończył się okres przejściowy dla spółek zarejestrowanych w KRS przed 13 października 2019 r. w zakresie obowiązku pierwszego zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru […] Artykuł Pierwsze zgłoszenie informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych pochodzi z serwisu Nowe prawo farmaceutyczne.

Adam Szurpicki Nowe prawo farmaceutyczne
Krzysztof Kozłowski

Jak zostać członkiem stowarzyszenia ogrodowego?

Witam Cię serdecznie! Na łamach bloga pisałem już o tym, jak zostać działkowcem. Wyjaśniłem również, czym różni się status działkowca od statusu członka stowarzyszenia <link>. Dziś chcę Ci opowiedzieć, jak możesz zostać członkiem stowarzyszenia ogrodowego. Pod warunkiem, że tego właśnie chcesz ???? Bo absolutnie nie jest to konieczne, by móc cieszyć się swoją działką w […] Artykuł Jak zostać członkiem stowarzyszenia ogrodowego? pochodzi z serwisu Prawnik w ogrodniczkach.

Krzysztof Kozłowski Prawnik w ogrodniczkach
Iwo Fisz

Uproszczona procedura inwestycyjna w Tarczy 4.0.

Tarcza 4.0. zmienia art. 12b ustawy z 2 marca 2020 r., czyi tzw. specustawy covidowej. Ustawa ta pozwalała dotychczas inwestorowi na dokonanie szeregu prac, które normalnie wymagałyby m.in. uzyskania pozwolenia na budowę. Po zmianach możliwa jest ich realizacja w „trybie uproszczonym”, tj. bez zastosowania przepisów np. prawa budowlanego czy ustawy ochronie zabytków. Uproszczona procedura inwestycyjna […] Artykuł Uproszczona procedura inwestycyjna w Tarczy 4.0. pochodzi z serwisu Zagospodarowanie przestrzenne.

Iwo Fisz Zagospodarowanie przestrzenne