Izabela Rajczyk

Tarcza antykryzysowa a prawo upadłościowe?

W przepisach „tarczy antykryzysowej” właściwie nie ma unormowań wprost odnoszących się do przepisów Prawa upadłościowego lub Prawa restrukturyzacyjnego. Odniesienia do Prawa upadłościowego pojawiają się jedynie wpadkowo, w zakresie konieczności złożenia przez przedsiębiorcę korzystającego z pomocy rządowej oświadczenia o niezachodzeniu wobec niego przesłanek do rozpoczęcia postępowania upadłościowego. Stąd oceniając w jaki sposób trwający stan epidemii wpływa […] Artykuł Tarcza antykryzysowa a prawo upadłościowe? pochodzi z serwisu Restrukturyzacja firmy okiem prawnika.

Izabela Rajczyk Restrukturyzacja firmy okiem prawnika
Wojciech Piłat

Tarcza antykryzysowa 2.0 – czyli jak nie pomagać firmom w restrukturyzacji

Zarządzasz firmą i liczysz na pomoc od rządu w ramach tarczy antykryzysowej? No to wiedz, że rząd się niestety na Ciebie wypiął. Zgodnie z art. 3 projektu ustawy „Tarcza 2.0”: Ustawy nie stosuje się do (…) przedsiębiorców, wobec których otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne. W przypadku przedsiębiorców, względem których złożono wnioski restrukturyzacyjne, do czasu ich prawomocnego […] Artykuł Tarcza antykryzysowa 2.0 – czyli jak nie pomagać firmom w restrukturyzacji pochodzi z serwisu Upadłość i restrukturyzacja - Prawo-Upadłościowe.pl.

Wojciech Piłat Prawo upadłościowe i naprawcze
Dariusz Kwiatkowski

Prawo restrukturyzacyjne sposób na uratowanie firmy w dobie kryzysu!

W dzisiejszych trudnych czasach wielu przedsiębiorców popadło w kłopoty finansowe. Wielu z nich poszukuje informacji nt. rządowych programów wsparcia przedsiębiorców (tutaj przeczytasz więcej na temat tych programów). Warto jednak w tym miejscu przypomnieć, że w polskim prawie od 1 stycznia 2016 roku funkcjonują bardzo elastyczne narzędzia, których celem jest uratowanie przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej […] Artykuł Prawo restrukturyzacyjne sposób na uratowanie firmy w dobie kryzysu! pochodzi z serwisu Doradca restrukturyzacyjny.

Dariusz Kwiatkowski Doradca restrukturyzacyjny
Mirosław Uziembło

Wniosek o świadczenie postojowe – COVID-19

W poprzednim poście udostępniłem wniosek o zwolnienie z opłacania składek ZUS. Znajduje się on pod TYM linkiem. Kolejnym elementem tarczy antykryzysowej jest świadczenie postojowe. Dzisiaj doczekaliśmy się, i o to jest, wniosek o świadczenie postojowe. Czym jest świadczenie postojowe Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez […] Artykuł Wniosek o świadczenie postojowe – COVID-19 pochodzi z serwisu Prawnik dla konsumenta.

Mirosław Uziembło Prawnik dla konsumenta
Robert Kosmal

Koronawirus – biznes toczy się dalej – czy aby na pewno?

Krajobraz w trakcie burzy Minęły ponad 3 tygodnie od pierwszego rozpoznanego przypadku koronawirusa w Polsce a w otoczeniu biznesowym jest więcej znaków zapytania niż odpowiedzi. Kluczowa kwestia na którą muszą znaleźć odpowiedź właściciele firm i zarządzający jest taka czy dotychczasowy model biznesowy jest trwały. Czy i ile mają czasu aby podjąć racjonalną decyzję co do […] Artykuł Koronawirus – biznes toczy się dalej – czy aby na pewno? pochodzi z serwisu Prepack.info.

Robert Kosmal Prepack.info
Jakub Ostrowski

Czy muszę już składać wniosek o ogłoszenie upadłości?

Tytuł dzisiejszego wpisu to powielenie pytania jakie często słyszę od swoich rozmówców. Będąc precyzyjnym powinienem powiedzieć: tele-rozmówców i wideo-rozmówców. Dla wyjaśnienia moja kancelaria działa, ale w ograniczonym zakresie. Nie spotykamy się osobiście z Klientami, za to jesteśmy do ich pełnej dyspozycji. Okazuje się, że spotkania twarzą w twarz w 90% przypadków nie są potrzebne, a […] Artykuł Czy muszę już składać wniosek o ogłoszenie upadłości? pochodzi z serwisu Upadłość spółki z o.o..

Jakub Ostrowski Upadłość spółki z o.o.
Anna Błach

Jak uniknąć licytacji majątku wspólnego małżonka upadłego

W przypadku upadłości konsumenckiej osób pozostających w małżeństwie, należy rozważyć skutki tej upadłości dla drugiego małżonka. Jeżeli małżonkowie mają wspólnotę majątkową to nie tylko cały majątek osobisty upadłego wejdzie do masy upadłości ale także majątek wspólny małżonków. Co oznacza, że syndyk będzie licytował wspólne rzeczy ruchome i nieruchomości. Dodatkowo nie zawsze okoliczność podpisania intercyzy chroni […]

Anna Błach Upadłość konsumencka