Dariusz Kwiatkowski

Skutki Uchwały SN z dnia 23.01.2020 r.

Sąd Najwyższy na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2020 r. o rozstrzygnięciu rozbieżności w wykładni prawa występującej w orzecznictwie Sądu Najwyższego podjął w dniu 23 stycznia 2020 r. Uchwałę składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego. W posiedzeniu trzech izb uczestniczyło 59 sędziów, natomiast sześciu z […] Artykuł Skutki Uchwały SN z dnia 23.01.2020 r. pochodzi z serwisu Doradca restrukturyzacyjny.

Dariusz Kwiatkowski Doradca restrukturyzacyjny
Robert Kosmal

Prepack – zmiana postanowienia zatwierdzającego warunki sprzedaży

Zatwierdzone warunki sprzedaży nie zawsze są ostateczne W prowadzeniu biznesu najważniejsza jest stałość i przewidywalność, dzięki której zarówno inwestujący środki, jak i przyjmujący różnego rodzaju zadania do wykonania mogą być pewni, że wraz z zakończeniem inwestycji przyniesienie ona zysk. Niestety upadłość, a nawet samo zagrożenie takim stanem jest zaprzeczeniem sytuacji optymalnej dla biznesu. Dlatego tak […] Artykuł Prepack – zmiana postanowienia zatwierdzającego warunki sprzedaży pochodzi z serwisu Prepack.info.

Robert Kosmal Prepack.info
Izabela Rajczyk

Wniosek o zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego – wzór

Wobec wszystkich niejasności związanych z wnioskiem o zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego, postanowiłam wyjść naprzeciw wielu osobom, które zastanawiają się jak powinien wyglądać prawidłowo sporządzony wniosek o wydzielenie kwoty ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego. Poniżej przedstawiam Państwu wzór takiego wniosku, który zdecydowanie ułatwi uzyskanie takiej kwoty upadłym, którzy nie są reprezentowani przez […] Artykuł Wniosek o zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego – wzór pochodzi z serwisu Restrukturyzacja firmy okiem prawnika.

Izabela Rajczyk Restrukturyzacja firmy okiem prawnika
Wojciech Piłat

Najnowszy komentarz do ustaw komorniczych mojego współautorstwa

Jeżeli jesteś z jakichś przyczyn zainteresowany przepisami dotyczącymi komorników i egzekucji komorniczej, to miło mi oznajmić, że już niedługo, bo 13 grudna 2019 r. – nakładem Wolters Kluwer Polska ukaże się publikacja książkowa pt. „Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego. Komentarz” pod red. M. Świeczkowskiej-Wójcikowskiej i J. Świeczkowskiego. […] Artykuł Najnowszy komentarz do ustaw komorniczych mojego współautorstwa pochodzi z serwisu Upadłość i restrukturyzacja - Prawo-Upadłościowe.pl.

Wojciech Piłat Prawo upadłościowe i naprawcze
Jakub Ostrowski

Zaproszenie do składania ofert na nabycie ruchomości

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budowlano – Produkcyjnego Spółdzielnia „ZIB” w Białej Podlaskiej w upadłości z siedzibą w Białej Podlaskiej sprzeda w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty, za cenę nie niższą niż cena podana w ogłoszeniu, ruchomości na które składają się m.in. : Lp. Przedmiot sprawy Nr. inwentarzowy  Cena netto 1 Pustaczarka krocząca 31 1.100,00 zł 2 […] Artykuł Zaproszenie do składania ofert na nabycie ruchomości pochodzi z serwisu Upadłość spółki z o.o..

Jakub Ostrowski Upadłość spółki z o.o.
Mirosław Uziembło

Kary dla stron za działanie mające na celu przewlekanie procesu!

W ostatnich postach staram się przybliżyć Ci zmiany jakie niesie ze sobą Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego. Dotychczas poruszyłem temat podniesienia opłat sądowych, który znajdziesz tutaj: Oraz zagadnienie związane z fikcją doręczeń – a mówiąc wprost – jej końcem: Większość zmian wprowadzanych przez nowelizację ma na celu przyspieszenie postępowania. Dzisiejszy temat wydaje się być niemniej istotny […] Artykuł Kary dla stron za działanie mające na celu przewlekanie procesu! pochodzi z serwisu Prawnik dla konsumenta.

Mirosław Uziembło Prawnik dla konsumenta
Wojciech Piłat

Osobista odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za długi spółki coraz szersza

Pokutuje przekonanie, że członek zarządu spółki z o.o. po złożeniu (odpowiednio wcześnie!) wniosku o otwarcie restrukturyzacji lub ogłoszenie upadłości jest bezpieczny. Nie będzie bowiem odpowiadał osobistym majątkiem za długi tej spółki. O tym, dlaczego jest to mylne uczucie, piszę krótko w artykule zamieszczonym na portalu LinkedIn. Serdecznie zapraszam do lektury.         Artykuł Osobista odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za długi spółki coraz szersza pochodzi z serwisu Prawo restrukturyzacyjne.

Wojciech Piłat Prawo restrukturyzacyjne
Anna Błach

Jak uniknąć licytacji majątku wspólnego małżonka upadłego

W przypadku upadłości konsumenckiej osób pozostających w małżeństwie, należy rozważyć skutki tej upadłości dla drugiego małżonka. Jeżeli małżonkowie mają wspólnotę majątkową to nie tylko cały majątek osobisty upadłego wejdzie do masy upadłości ale także majątek wspólny małżonków. Co oznacza, że syndyk będzie licytował wspólne rzeczy ruchome i nieruchomości. Dodatkowo nie zawsze okoliczność podpisania intercyzy chroni […]

Anna Błach Upadłość konsumencka