Jakub Ostrowski

Zaproszenie do składania ofert – należność

Syndyk masy upadłości Lucjana Grabarczuka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Lucjan Grabarczuk Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „STOLMUR” w Zamościu sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najlepszej oferty, wierzytelność o wartości nominalnej 11.516,27 zł wynikającej z prawomocnego wyroku opatrzonego klauzulą wykonalności. Oferty należy składać do dnia 27 marca 2024 r. do kancelarii syndyka masy upadłości na adres […] Artykuł Zaproszenie do składania ofert – należność pochodzi z serwisu Upadłość spółki z o.o..

Jakub Ostrowski Upadłość spółki z o.o.
Wojciech Czernik

Procedura zatwierdzania układu. Czy dla każdego ?

Procedura zatwierdzania układu, będąca częścią prawa restrukturyzacyjnego, oferuje przedsiębiorcom możliwość uniknięcia upadłości przez negocjacje z wierzycielami i zatwierdzenie przez wierzycieli propozycji układowych. Jest to kluczowy instrument dla firm dążących do odbudowy finansowej. Jednakże, nie każdy może z niej skorzystać. Rozbudowując naszą analizę, przyjrzymy się dodatkowym aspektom i zaleceniom dla podmiotów, dla których procedura zatwierdzania układu […] Artykuł Procedura zatwierdzania układu. Czy dla każdego ? pochodzi z serwisu Postępowanie o zatwierdzenie układu.

Wojciech Czernik Postępowanie o zatwierdzenie układu
Anna Błach

Plan spłat w upadłości konsumenckiej

Co to jest plan spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym? Więcej na temat spłaty przeczytasz także tutaj, ale zajrzyj do definicji. Zgodnie z art. 49115 ustawy Prawo upadłościowe: W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie, upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności.  Upraszczając plan spłaty […] Artykuł Plan spłat w upadłości konsumenckiej pochodzi z serwisu Upadłość konsumencka.

Anna Błach Upadłość konsumencka
Wojciech Piłat

Restrukturyzacja a poszczególne wersje Tarczy antykryzysowej

Taka refleksja – jak dotąd mamy: ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 z dnia 2020.03.07) ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem […] Artykuł Restrukturyzacja a poszczególne wersje Tarczy antykryzysowej pochodzi z serwisu Upadłość i restrukturyzacja - Prawo-Upadłościowe.pl.

Wojciech Piłat Prawo upadłościowe i naprawcze